Business game Customer Drive

Customer Drive is een speelse manier om persoonlijk te ervaren wat klanten belangrijk vinden in een klantenserviceomgeving. We dompelen uw medewerkers onder in een nieuwe omgeving, zodat oude patronen losgelaten kunnen worden en iedere deelnemer op gelijke voet begint. In een uitdagende setting leren de deelnemers spelenderwijs belangrijke lessen over het ontdekken van de behoeften van de klant en het voldoen aan klantwensen. Ook onderwerpen als het op de juiste manier afhandelen van vragen en klachten komt aan de orde. Wat beweegt klanten? Wat vinden ze belangrijk? Wat werkt goed en wat niet? De deelnemers ervaren het aan den lijve in deze effectieve business game.

 

Hoger niveau

Belangrijke thema’s zoals klantvriendelijkheid, klantgerichtheid en proactiviteit vormen de rode draad door deze game. Het gaat vooral om beleving en elke deelnemer gaat dan ook actief aan de slag. De speelse opzet garandeert een actieve betrokkenheid, grote dynamiek en veel hilariteit.

In de business game ligt de nadruk op het eigen handelen en de eigen verantwoordelijkheid. Wat werkt er? Wat werkt er niet? Wat kun je beter zelf doen? De deelnemers ontvangen feedback van de klanten. Daardoor kunnen ze tijdens het spel hun aanpak al veranderen en ervaren wat het beste werkt. Stimuleren van vaardigheden als het stellen van de juiste vragen, nakomen van je beloftes etc. 

 

Geschikt voor ons?

Wil je klantgerichtheid op een speelse manier onder de aandacht brengen. Dan is deze game precies wat je zoekt.

Deze game activeert competenties die in organisaties zeer gewenst zijn:

  • Grondig inventariseren van wensen en behoeften
  • Aandachtig luisteren en de klant het gevoel geven dat deze gehoord wordt (empatisch vermogen)
  • Vanuit de klant denken en anticiperen op behoeften en wensen
  • Verantwoordelijkheid nemen en vragen oplossen (first call resolution)
  • Bijhouden en vastleggen van klantcontacten
  • Ervoor zorgen dat de klant tevreden is en waar nodig extra service verlenen

 

Voor wie

Bedrijfsleven, overheid of non-profit, baliemedewerkers, telefonistes, medewerkers customer contactcenter.

Ook geschikt voor grote groepen. Een geschikte ruimte en drie uur tijd is dat wat nodig is. Wij zorgen voor de rest.

 

 

 

 

 

 

 

Share This