Privacy is belangrijk

Dat vind jij en dat vind ik ook. Daarom doen we er alles aan om jouw persoonlijke informatie die jij aan ons verstrekt, vertrouwelijk en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) te behandelen.

Om je aanvragen voor mijn gratis blogs via mijn nieuwsbrief, je aanvraag van oefeningen, checklists etc zo soepel mogelijk te laten verlopen, hebben we gegevens van je nodig. We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan die worden beschreven in dit Privacy Statement tenzij we van tevoren jouw uitdrukkelijke toestemming hiervoor hebben gekregen. Die toestemming kan blijken uit het feit dat je per email of op een andere manier een vraag aan ons stelt. Alleen als je uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven, gebruiken we jouw emailadres en naam om je nieuwsbrieven te sturen met onze gratis en waardevolle informatie en inspiratie.

Door onze website te bezoeken, ga je akkoord met dit Privacy Statement die van toepassing zijn.

We slaan jouw persoonlijke gegevens op in een beveiligde database. Op de website worden de gegevens die je met ons deelt via een beveiligde verbinding (SSL) naar ons gestuurd. We geven jouw informatie niet door aan derden voor commerciële doeleinden en delen op geen enkele manier jouw informatie met derden.

De informatie die we verzamelen

Op onze website verzamelen en/of ontvangen we

Persoonsgegevens die je actief aan ons verstrekt. Als je je aanmeldt om de nieuwste blogs via mijn nieuwsbrief of andere informatie te ontvangen of andere vorm van gratis inspiratie, dan vragen we je gegevens met ons te delen, zoals voor- en achternaam en je emailadres.

Wanneer je een dienst aanschaft, vragen we naast je voornaam, achternaam en emailadres ook om je straatadres en telefoonnummer. Je straatadres vragen we om je factuur netjes op te kunnen maken. Je telefoonnummer vragen we om je persoonlijk te woord te kunnen staan rond de levering van een dienst of om afspraken in te plannen voor het leveren van onze trainingen, programma’s of diensten.

Hoe we je gegevens gebruiken

We mailen je (als je geen dienst hebt gekocht) uitsluitend als je hiervoor expliciet toestemming hebt gegeven

We mailen je als je dit expliciet aangevraagd hebt om je gratis weggevers en waardevolle informatie te sturen die je opgevraagd hebt. Hierna zullen we je niet automatisch op onze maillijst zetten maar je expliciet vragen of je dit wilt waarbij je expliciet toestemming geeft of juist niet

We mailen je mogelijk ook om jouw feedback te vragen over onze diensten

We mailen je om je te informeren over onze diensten als we denken dat je die super interessant zou kunnen vinden. We  houden hiervoor graag bij wat je eerder bij ons aangevraagd hebt zodat we je niet onnodig lastig vallen met informatie die niet aansluit bij jouw interesse of situaties.

Je kunt jezelf eenvoudig afmelden voor alle of een deel van de communicatie via de links onderaan elke mail die je van ons ontvangt. Zodra je je hebt afgemeld van de nieuwsbrief, zullen we je gegevens binnen zes maanden volledig verwijderen.

Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van je persoonsgegevens. Stuur dan een email aan info@angeliqueheijmans.nl Tot slot wijzen we je erop dat je het recht hebt een klacht in te dienen over de verwerking bij Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/)

Let op met informatie die je openlijk deelt onder meer op mijn website of social media

We vinden jouw privacy belangrijk. Er zijn plekken waar we op geen enkele wijze invloed kunnen hebben op het beschermen van jouw privacy en wijzen je er daarom graag op om je hiervan bewust te maken. Wees er bewust van dat alle informatie die je vrijwillig en zelfs openlijk beschikbaar stelt aan derden, zoals reacties op onze blogs of op onze social media mogelijk gehoord, gelezen en verzameld wordt door anderen buiten ons. We houden ons niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor elk oneigenlijk gebruik van deze informatie door derden.

WP Feedback

Dive straight into the feedback!
Login below and you can start commenting using your own user instantly

Share This